Proč s námi spolupracovat?

Technologická zařízení pro kuchyně a gastronomické provozovny všech velikostí (od bister, přes jídelny, restaurace, hotely až po velkokapacitní kuchyně) dnes vyžadují minimálně stejnou „péči“, jaká je věnována ostatním profesím TZB. Složitost moderních technologických celků i jednotlivých strojů a zařízení, rostoucí hygienická náročnost a zvýšené nároky na splnění evropské legislativy, to vše by mělo generálnímu projektantovi neustále připomínat, že role projektantů - specialistů dílčích částí projektové dokumentace je stále důležitější.

„…ze zákona je  GENERÁLNÍ PROJEKTANT povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další oprávněné projektanty s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám."

Při zpracování projektové dokumentace GARANTUJEME nejen funkčnost provozu, ale také optimalizaci ploch a především splnění hygienických požadavků vyplývajících zejména z vyhlášky č. 137/2004 Sb. a z Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004. 

 

 

Tisk 
VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o, Nupaky 164, 251 01 Říčany
Tel./fax: 241 405 380, email: info@gastro-projekt.cz
Copyright © 2007 - VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o
Developed by AARON GROUP